Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. for Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Development of a comb tooth loosening and pneumatic stripping plough layer residual film recovery machine--Guo Wensong, He Xiaowei, Wang Long, Zhao Pengfei, Hu Can, Hou Shulin, Wang Xufeng[180]

 
Tensile properties of foxtail millet leaf sheath, leaf and leaf collar--Li Hongbo, Xue Jinxia, Wang Bingxuan, Zhang Yanqing, Wu Xinhui, Li Xiaobin, Cui Qingliang, Yang Zuomei[127]

 
Optimization of the structural parameters of pollination pipe for pneumatic hybrid rice breeding pollination machines--Yao Fuqiang, Wang Yongwei, Hao Yifeng, Wei Zhenbo, Yu Jiayuan, Chen Mengyuan, Huang Xinyao, Wang Jun[117]

 
Design and test of electrolytic water oxygen increasing device for small transport box of living aquatic products--Mo Jiasi, Yan Guoqi, Xia Junjie, Jin Mohui, Wei Dexian[107]

 
Performance analysis and test of valve-regulated proportional fertilization pumps--Li Hong, Zhang Qiankun, Tang Pan, Sun Caizhen[101]

 
Autonomous driving and operation control method for SF2104 tractors--Wu Caicong, Wang Dongxu, Chen Zhibo, Song Bingbing, Yang Lili, Yang Weizhong[129]

 
Design and experiment of pre-soil-breaking chisel-type subsoilers for banana field in hot areas of Hainan Province, China--Zhang Xirui, Zhang Rui, Ru Shaofeng, Zhang Xiumei, Li Yue, Liang Dong[117]

 
Simulation analysis and experiments of leaf stripping process for whole-stalk sugarcane harvesters--Xie Luxin, Wang Jun, Cheng Shaoming, Zeng Bosheng, Yang Zizeng, Chen Baoshan, Huang Youzong[119]

 
Design and test of seedling pot filling and transporting machine for citrus--Xu Qinchao, Li Shanjun, Zhang Yanlin, Meng Liang, Lu Hongan, Xie Lin[112]

 
Simulation design and performance experiment of adsorption block in feeding and positioning mechanism for rootstock--Jiang Kai, Zhang Qian, Chen Liping, Guo Wenzhong, Mu Yanqiu[90]

 
Energy-harvesting experiment of a broadband magnetic-floating energy harvester under diverse vibration excitations--Sun Yuhua, Li Shoutai, Xie Shouyong, Li Yunwu, Gao Mingyuan[85]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Effects of typical desert vegetation roots on the erosion process of cohesive riverbank--Zong Quanli, Chen Zhikang, Cai Hangbing, Qin Peng, Liu Chunxia, Jin Kai[105]

 
Method for trigger identification of apple drought in northern China--Yang Jianying, Huo Zhiguo, Xu Jianwen, Wang Peijuan, Wu Dingrong, Mao Hongdan, Kong Rui[93]

 
Numerical simulation and experiment of wind-sand movement characteristics around high vertical nylon mesh sand barriers--Jia Guangpu, Zuo Hejun, Wang Haibing, Yan Min, Yao Yunfeng, Han Xueying, Liu Feng[91]

 
Influences of rainfall unsaturated infiltration on the change of heat transfer in soils--Zhang Chao, Jiang Jingshan, Wang Rubin, Jin Hua[96]

 
Effects of tillage measures on soil nutrients distribution and fertilizer use efficiency on gentle slope farmland--Lei Jinyin, Lei Xiaoting, Zhou Lina, He Jinqin, Jia Aiping, Yu Jianjun, Zhang Hui, Lu Fang[78]

 
Effects of fertilization regimes on carbon and nitrogen contents of aggregates and maize yield in reclaimed soils--Cao Hanbing, Xie Junyu, QiangJiu Ciren, Guo Lu, Hong Jianping, Jing Yaodong, Meng Huisheng[84]

 
Preparation of polyacrylamide/montmorillonite infiltrating irrigation material and field test of its water conducting performance--Qu Yongping, Zhang Zengzhi[79]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Effects of water-salt interaction on soil spectral characteristics in Hetao Irrigation Areas of Inner Mongolia, China--Zhang Zhitao, Du Ruiqi, Yang Shuai, Yang Ning, Wei Guangfei, Yao Zhihua, Qiu Yuanlin[99]

 
Accurate recognition of wine grapes using multi-feature optimization based on GF-6 satellite images--Li Wenjie, Guo Xiaolei, Yang Lingbo, Yan Ming, Zou Chenxi, Fang Yahua, Sun Han, Huang Jingfeng[91]

 
Real-time semantic segmentation of farmland at night using infrared thermal imaging--Yi Shi, Li Junjie, Jia Yong[87]

 
Intelligent detection of appearance quality of carrot grade using knowledge distillation--Ni Jiangong, Li Juan, Deng Limiao, Han Zhongzhi[83]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Rapid determination of volatile fatty acids in biogas slurry based on near infrared spectroscopy--Liu Jinming, Guo Kunlin, Zhen Feng, Zhang Hongqiong, Li Wenzhe, Xu Yonghua[85]

 
[32] Narula R. Pathogen Reduction and factors responsible for pathogen reduction in dairy farm operations treating dairy manure[J]. Biological Engineering, 2011, 4(3): 115-131.--Du Yun, Wang Panliu, Wang Binsheng, Duan Na, Shi Zhengxiang, Zhang Yuanhui, Song Jiaxi[77]

 
Research status on particulate reduction technology in livestock houses--Wang Kaiying, Wu Jiegang, Mei Weida, Wang Xiaoshuai[69]

 
Research advances in pyrolysis of softwood lignin-based monomers--Xu Lujiang, Shi Chenchen, He Zijian, Liu Yang, Wu Shenghong, Fang Zhen[83]

 
 
  Land Security and Ecological Safety
 
Identification and optimal regulation of the production-living-ecological space based on quantitative land use functions--Ji Zhengxin, Liu Chao, Xu Yueqing, Huang An, Lu Longhui, Duan Yaming[83]

 
Spatial variation and regional type division of rural poverty in typical karst areas from the perspective of multi-dimensional poverty--Zhao Rong, Xiong Kangning, Chen Qiwei[78]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Effects of pre-freezing on the drying characteristics and quality parameters of freeze drying apple slices--Ma Youchuan, Bi Jinfeng, Yi Jianyong, Du Qianqian, Feng Shuhan, Li Suobin[76]

 
Simulation and experimental validation of heat and mass transfer during Chinese stir-frying considering shrinkage--Xie Le, Deng Li, Li Jingpeng, Zeng Xuefeng, Yan Yong, Shi Yu, Su Jieyu[76]

 
Kinetic simulation of amino acid metabolism of butanol produced from the fermentation of corn steep liquor--Zhao Xinhe, He Zhuangzhuang, Zhao Yubin, Ma Chengye, Ren Xiaojie[71]

 
Markers mining for species discrimination based on component characteristics of meat and bone meal--Gao Bing, Wang Mengyan, Yao Yumei, Gao Fei, Han Lujia, Liu Xian[81]

 
Research progress of polymer composites filled with tea biomass--Gong Xinhuai, Li Mingchun, Xin Meihua, Zhao Jinyun, Zhao Xiaojie, Lyu Gan[77]

 
 
  Special Forum
 
Research progress of biochar in the world based on bibliometrics analysis--Xiao Pengfei, An Lu, Wu Dedong[77]

 
Assessment of habitat quality and degradation degree based on InVEST model and Moran index in Gansu Province, China--Zhao Xiaojiong, Wang Jian, Su Junde, Sun Wei, Jin Wangqiang[72]

 
 
  Research Letters
 
Detection of the growth stage of rice weevil as a stored-grain pest based on soft X-ray imaging--Shao Xiaolong, Yang Xiaojing, Xu Shuihong, Li Hui, Jitendra Paliwal[77]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.